Helga stödde flera djurskyddsorganisationer,
bl a Förbundet Djurens Rätt www.djurensratt.org

 

 
 
 

 

helga | galleri | böcker och illustrationer | nyheter | tack | hem

: Copyright Helga Henschen 2002

site design & hosting provided by:
Visual Edge Design