UTSTÄLLNINGAR

Sundbybergs Stadshus
har en permanent utställning av Helga Henschens skulpturer och målningar.
www.sundbyberg.se

Från mars till maj 2003 hade Södertälje Konsthall en retrospektiv utställning om Helgas konst och liv. Den besöktes av ca 4000 personer. Nedan är några bilder.

NYHETER

13 juni - 25 augusti 2004 pågår en retrospektiv utställning om Helga på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. För upplysningar ring 0910-735 510 eller se www.skellefta.se/kultur

Här är några fotografier från den utställningen, tagna av Kristina
Möller:

I juni planterades ett träd i Duvboparken, Sundbyberg, till Helgas ära.

Föreningen Helga Henschens Vänner bildades 8 Mars 2004. Styrelsen består av 8 personer och föreningen har redan ca 120 medlemmar. Ordförande är Barbro Werkmäster - barbroiw@hotmail.com. Deras planer är bl.a. att snygga upp Tensta-stationen, att ordna en bättre lokal för Helgas konst i Sundbyberg, och att ge ut böcker om och av Helga. Nästa medlemsmöte blir lördag 9 oktober. Kontaktperson är Laila Nygren - laila.bild at comhem. se

Januari 2005 - Nyheter från Föreningen Helga Henschens Vänner             

Sedan det första mötet i mars 2004  har två medlemsmöten hållits, bägge på lördagseftermiddagar i Beskowsalen, ABF-huset Stockholm. Mötet den 9 oktober ägnades åt att förmedla minnen av samvaro och samarbete med Helga Henschen. Inledarna Maj Britt Theorin, Enn Kokk och Kerstin Strandberg, följdes av flera inlägg från andra medlemmar. Margareta van Gilpen sjöng bl. a. sin mamma Birgitta Hylins tonsättning av Farfars kampsång och Urban Ekeblad sina tonsättningar till dikter ur Kom älva, kom skälva, kom häxa.

Den 4 december berättade Bibbi Steinertz om Helgas arbete i Kvinnor för fred. Hon ordnade även en liten utställning med Helgas vykort, affischer och andra visuella bidrag till föreningens verksamhet, bland dem de meterhöga »fredsgummor« som medförts till FNs kvinnokonferens i Peking. Båda dessa möten bandades.

Inför 2005 har styrelsen arbetat med frågan om en mer tillgänglig placering i Sundbyberg av Helga Henschens verk och med förberedelser för olika aktiviteter under året, även kommande år. För redan nu in följande tre datum i er almanacka.

Årsmöte

Vi kallar till årsmöte den 5 mars klockan 13 på Lilla Hornsberg, Hornsbergs strand 22. Dagordning och verksamhetsberättelse sänds ut före mötet. Utöver själva mötesförhandlingarna kommer Barbro Werkmäster att ge sin syn på bilden av kvinnan i Helgas verk.

Utflykt

Lördagen den 4 juni ägnas åt en bussutflykt till Södertälje och angränsande platser med anknytning till Helga Henschens liv och verk. Susanna Pertoft, Erik Matteoni och Enn Kokk guidar och berättar. Detaljerat program med prisuppgifter kommer med årsmöteshandlingarna.

Jubileumsprogram för Tensta tunnelbanestation

Den 24 september firar föreningen i samarbete med ABF Stockholm/Västerort trettioårsjubileet av Helga Henschens utsmyckning av Tensta tunnelbanestation med musik, visningar av tunnelbanan, utställning och andra programpunkter.

DELS

Föreningen har blivit medlem i DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Om DELS kan ni läsa på deras hemsida www.dels.nu. 

OM DU VILL BLI MEDLEM I FÖRENINGEN HELGA HENSCHENS VÄNNER, SÄTT IN 100 kronor på postgiro 24 73 94-0 

Vi ser fram mot ett gott gemensamt år i Helga Henschens tecken!

 Stockholm/Uppsala 24 januari 2005

Styrelsen 

_____________________________________________________________________________

UTSTÄLLNING I BIBLIOTEK 2005
Helga Henschen (1917–2002) målade, skulpterade, ritade roliga, träffande gubbar och gummor, elva egna böcker gav hon ut, många fler illustrerade hon.
Alltid engagerad i tidens händelser, alltid mot våld och förtryck, sin protest broderade hon i ord och bild.
Helga bodde i Sundbyberg, Staden äger genom en donation flera av hennes konstverk, men de finns också på många andra håll. Se dem t. ex. i Tensta Tunnelbana, på Moderna Museet, Nationalmuseum, konstmuseerna i Västerås och Eskilstuna, i Luna Kulturhus i Södertälje eller i EU-huset i Bryssel.

______________________________

Detta är den första av de tolv posters ( 50x70 cm) i färg och svartvitt i utställningen” Helga Henschen. Kvinna Konstnär. Alltid Rebella”
Inger Ärlemalm producerat i samråd med Föreningen Helga Henschens
Vänner.
Utställningen kan hyras av bibliotek och andra
i tvåveckorsperioder. Kostnad: 2800 kr exkl moms och porto
Beställ den från Bokköket. E-post bokkoket@swipnet.se . Tel. 0174-42055

Oktober 2005: PARNASS, de litterära sällskapens tidskrift
om skönlitterära klassiker, ägnar hälften av nr 3, 2005,
(31 sidor) åt Helgas böcker, konst och liv. www.dels.nu
Köp och läs!

Den 24e September 2005 var det 30års-jubileum av Helgas konst i Tensta
tunnelbana. Lokalen var fullsatt och stämningen hög. Bland talarna var
Birgitta Dahl och Maj Britt Theorin. Babis Tsokas film om Helga visades,
Kristina Adolphson läste dikter och prosa av Helga, Urban Ekeblad, Emma
Lundborg och Gunnar Evander framförde egna tonsättningar av Helgas dikter.

Den 2a Oktober, i villa Novilla på Skansen, blev Helga åter firad. Bl.a.
talade Laila Nygren om Helgas barndomshem Rosenvik, Barbro Werkmäster om
Helgas konst, och Berit Skogsberg om Helgas författarskap.

Januari 2006 - Föreningen Helga Henschens Vänner är mycket aktiv. Spännade nyheter kommer därifrån varje månad, men dessa nyheter kommer inte längre meddelas regelbundet på denna hemsida. Det bästa är att bli medlem i föreningen - adress och kostnad finns ovan. Alla frågor kan besvaras av: rebecca8 at tampabay. rr. com eller laila.bild at comhem. se

 

 

helga | galleri | böcker och illustrationer | nyheter | tack | hem

: Copyright Helga Henschen 2002

site design & hosting provided by:
Visual Edge Design