Folke Henschen,
Helgas far
Signe Thiel,
Helgas mor
Helga och hennes syster Astri
ca 1937
Helga 21 år
Helga, Peter, Rebecca (Randi)
1945
Peter och Rebecca
1952
Helga och Ralf Parland,
60-talet
Helga
februari 2002
Stu & Rebecca
2000
Några av Helgas familjemedlemmar
september 2002
 
 

 

helga | galleri | böcker och illustrationer | nyheter | tack | hem

: Copyright Helga Henschen 2002

site design & hosting provided by:
Visual Edge Design